Terma dan Syarat Penggunaan

Rujukan kepada “downloadsoftwaregratisan.com” dan “laman web ini” merujuk kepada laman web downloadsoftwaregratisan.com dan semua laman web yang berkaitan, pemilik dan mana-mana syarikat yang berkaitan.

Dengan menggunakan maklumat, perkhidmatan dan produk yang tersedia melalui laman web ini dan memuat turun sebarang perisian, anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini.

Laman web ini menyediakan maklumat, perkhidmatan dan produk yang tersedia “SEPERTI ADANYA”, tanpa sebarang jaminan. Kami dengan ini dibebaskan daripada liabiliti berkenaan dengan “jaminan ekspres“, “jaminan tersirat” dan “tidak melanggar hak proprietari” setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Laman web ini tidak dikaitkan dengan perisian yang tersedia untuk dimuat turun dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang masalah atau kesilapan yang timbul semasa muat turun atau semasa penggunaan perisian.